Personvern

Info om personvern for nettsiden www.glassmenageriet.no

Med «personopplysninger» menes enhver opplysning som direkte eller indirekte kan brukes til å identifisere en person.
For å bruke tjenester på enkelte nettsteder, må du i noen tilfeller gi fra deg personopplysninger.

Innsamling av personopplysning

Firma som står bak Glassmenageriet.no samler ikke personopplysninger, det finnes heller ingen kontaktformular. Nettsiden benytter heller ikke cookies.
Gjennom navigering på nettsiden samler imidlertid hosting-firmaet, Adata, NO-3109 Tønsberg, opplysninger om brukeren. Disse lagres i såkalte log-files av web-serveren, forvaltet av og hos providern. Denne samler bl.a. besøkte nettsider, klokkeslett, datamengde, quelle (hvorfra kommer besøkeren), samt registrerer benyttede nettleser, benyttede operativsystem, benyttede IP-adresse.
Det innsamlede materiell benyttes i statistikker, til forbedring for nettbrukerne. Det skjer i overenstemmelse med gjeldende lov og datavern-plikter. Log-files kan overprøves av den som bedriver hostingen eller administrerer den, hvis det skulle forekomme ulovlig bruk av nettsiden. Bedriften som er ansvarlig for nettsidens innhold har ingen påvirkning på stedet hvor serveren er plassert; det tilsvarende datasenteret kan ligge utenfor Europa og EØS området.

Dine rettigheter

Personvernreglene gir alle registrerte grunnleggende rettigheter knyttet til behandlingen av egne personopplysninger i en virksomhet. Alle har rett på innsyn i egne personopplysninger. I tillegg har den enkelte krav på at uriktige, ufullstendige eller opplysninger som det ikke er adgang til å behandle, blir rettet, slettet eller supplert. Bedriften som er ansvarlig for nettsidens innhold vil gjøre det rettslig mulige å få de nødvendige Informasjonene fra providern.

Ansvar for databehandling

For hovednettstedet glassmenageriet.no har nettansvarlig (Jon Jutrem) det daglige ansvaret som databehandler for behandling av personopplysninger. For de forlinkede nettsidene/tjenestene har den enkelte tjenesteansvarlige det daglige ansvaret for behandling av personopplysninger.

Glassmenageriet.no på sosiale medier

Glassmenageriet.no er på sosiale medier via bl.a. Facebook og Instagram. Ved bruk av disse mediene gjelder tjenesteyternes retningslinjer.

© 2014-2022 Jon Jutrem   >legal notice< >personvern<

Glassmenageriet · Meieribakken 1 · 3520 Jevnaker · Norway · Mobil +47 958 19 542
post@glassmenageriet.no
butikken.glassmenageriet.no

Powered by anracom.com