• Johan Wilhelm Johansson
    Johan Wilhelm Johansson (1887-1977)
    Glassblåser og dyktig fremdriver for kunstglassproduksjonen ved Hadeland Glassverk gjennom et langt liv. Far til Willy Johansson.

Johan Wilhelm Johansson var sønn til glassliper Joacim Johansson som kom til Hadeland fra Limmared i Sverige, slekten kom fra Bøhmen til Sverige tidlig på 1800 tallet. Wilhelm begynte tidlig i hytta og arbeidet seg oppover til han ble Mester i 1927. på 30-tallet var det Wilhelm som utførte det store praktstykkene designet av Sverre Pettersen. Etter krigen var Wilhelm leder for opplæringsverkstedet og fra 1950 verkstedet for kunstglass.
Johan Wilhelm Johansson var med sin dyktighet som glassblåser den som muligjorde kunstglassproduksjonen på Hadeland Glassverk. Han lagde også ca 30 egne modeller i K-glass serien. Wilhelm tegnet aldri sine modeller, alle ble utviklet direkte på frihånd.

Signatur JWJ i K3000 serien

Produktene vist under, er personlig eie og ikke for salg – kunstglass av Johan Wilhelm Johansson for salg i Glassmenageriet se under kunstglass i butikken.