Personvern

Info om personvern for nettsiden www.glassmenageriet.no

Med «personopplysninger» menes enhver opplysning som direkte eller indirekte kan brukes til å identifisere en person.
For å bruke tjenester på enkelte nettsteder, må du i noen tilfeller gi fra deg personopplysninger.

Innsamling av personopplysning

Firma som står bak Glassmenageriet.no samler ikke personopplysninger, det finnes heller ingen kontaktformular.
Gjennom navigering på nettsiden samler imidlertid hosting-firmaet, Adata, NO-3109 Tønsberg, opplysninger om brukeren. Disse lagres i såkalte log-files av web-serveren, forvaltet av og hos providern. Denne samler bl.a. besøkte nettsider, klokkeslett, datamengde, quelle (hvorfra kommer besøkeren), samt registrerer benyttede nettleser, benyttede operativsystem, benyttede IP-adresse. Kun i fobindelse med sikkerhetshendelser blir de innsamlet informasjoner hos Adata benyttet.
Det innsamlede materiell benyttes i statistikker, til forbedring for nettbrukerne. Det skjer i overenstemmelse med gjeldende lov og datavern-plikter. Log-files kan overprøves av den som bedriver hostingen eller administrerer den, hvis det skulle forekomme ulovlig bruk av nettsiden. Bedriften som er ansvarlig for nettsidens innhold har ingen påvirkning på stedet hvor serveren er plassert; det tilsvarende datasenteret kan ligge utenfor Europa og EØS området.

Cookies

Denne nettsiden benytter cookies/informasjonskapsler. Det handler om små textfiler som lastes ned og lagres på besøkerns datamaskin. Informasjonskapselen brukes for eksempel til å lagre innloggingsdetaljer eller registrere hvor brukeren beveger seg rundt på nettstedet. For brukeren kan besøk på nettsiden oppleves mer brukervennlig og tilpasset.
Informasjonskapsler kan være:

Sesjonsavhengig informasjonskapsel
Disse slettes etter endt sesjon, det vil si når bruker lukker nettleseren. Disse brukes blant annet for å registrere at en bruker er fortsatt inne på nettsiden og hvilke valg hun gjør under side-navigasjonen.

Faste eller tredjeparts informasjonskapsel
Disse slettes ikke etter endt sesjon. Faste informasjonskapsler kan typisk inneholde informasjon om autentisering, språkinnstillinger og menypreferanser. Dette gjør at framtidige besøk hos nettsiden vil være raskere og mer tilpasset brukeren. De fleste faste informasjonskapsler har en utløpsdato der de slettes automatisk etter en viss periode
Tredjeparts informasjonskapsel (fast eller sesjonsavhengig) settes av en annen enn den som driver nettstedet som brukeren besøker. Typisk kan dette være annonser og reklamebannere på nettaviser m.v..

De ansvarlige for glassmenageriets websiden bruker ikke faste og tredjeparts informasjonskapsler utenom en kapsel som registrerer din akseptanse av cookie-bruk. Vi har gjort det som er nødvendig for å utelukke at plugins in vår webside bruker faste cookies.
De fleste browsere/nettlesere (Chrome, Firefox, etc) gir brukeren muligheten til å innstille begrenset gyldighet- og lokal lagringstid av cookies – til f.eks. tiden som går med til hvert nettbesøk. F. Eks. kan gyldighets tiden begrenses på en sesjon.

Vi anbefaler absolutt at du av og til sletter cookies-lagring på din PC/notebook/smartphone eller tablet-PC! Det gjør det vanskeligere for andre å re-identifisere deg og følge dine nettaksjoner personlig.
I de fleste browsere/nettleser er det også mulig å se innholdet i Cookies. Browseren/nettlesern benytter disse cookiene til å forbedre brukervennligheten og i begrenset omfang også sikkerheten på nettsiden.

Dine rettigheter

Personvernreglene gir alle registrerte grunnleggende rettigheter knyttet til behandlingen av egne personopplysninger i en virksomhet. Alle har rett på innsyn i egne personopplysninger. I tillegg har den enkelte krav på at uriktige, ufullstendige eller opplysninger som det ikke er adgang til å behandle, blir rettet, slettet eller supplert. Bedriften som er ansvarlig for nettsidens innhold vil gjøre det rettslig mulige å få de nødvendige Informasjonene fra providern.

Ansvar for databehandling

For hovednettstedet glassmenageriet.no har nettansvarlig (Jon Jutrem) det daglige ansvaret som databehandler for behandling av personopplysninger. For de forlinkede nettsidene/tjenestene har den enkelte tjenesteansvarlige det daglige ansvaret for behandling av personopplysninger.

Glassmenageriet.no på sosiale medier

Glassmenageriet.no er på sosiale medier via bl.a. Facebook og Instagram. Ved bruk av disse mediene gjelder tjenesteyternes retningslinjer.